Training Wet op de ondernemingsraden

Een training voor leden van het medezeggenschapsorgaan voor 22 oktober 2020.

Training Wet op de ondernemingsraden