Training Wet op de ondernemingsraden

Een training voor leden van het medezeggenschapsorgaan voor 24 november 2020.

Training Wet op de ondernemingsraden