Training Wet op de ondernemingsraden

Een training voor leden van het medezeggenschapsorgaan voor 25 augustus 2020.

Training Wet op de ondernemingsraden